Žiadosť o vymazanie digitálnej stopy

Podľa zákona máte nárok na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov z nášho systému. Zadajte údaje, na základe ktorých Vás budeme vedieť identifikovať. Údaje musia byť zhodné s údajmi, ktoré ste zadali do nášho systému, aby sme mohli overiť Vašu identitu.

Tento úkon nie je možné vrátiť späť.

Emailová adresa